2015. április 1., szerda

ERASMUS = UTAZÁS!

Röviden a programról:
Az Erasmus, és ennek utódja, az Erasmus+az Unió legnagyobb diák csereprogramja, amellyel egy-két féléves külföldi részképzésen, illetve szakmai gyakorlaton vehetnek részt a felsőoktatásban tanulók. Minden hallgató egyszer utazhat ki részképzésre, és egyszer szakmai gyakorlatra - egyszerre legalább 2 hónapot, max. 12 hónapot tölthet külföldön. A fogadó intézményben nem kell tandíjat fizetni, a kiutazó hallgatók nagy része Erasmus-támogatást is kap
 A külföldi tapasztalat pedig előnyt jelent az álláskeresésnél.

Jelentkezési határidők
A hallgatóknak általában már a tervezett kiutazást megelőző tanévben kell jelentkezni az ösztöndíjra a saját intézményükön keresztül.
A pályázási szándékot, általában a Neptunban/ETR-ben kell jelezni, a dokumentumokat pedig a tanszéki vagy az intézményi Erasmus-koordinátornak kell leadni.

Milyen dokumentumok szükségesek?
A pályázathoz csatolni kell a szakmai önéletrajzot, motivációs levelet és tanulmányi tervet, szakmai gyakorlat esetén motivációs levelet és munkatervet - magyarul, illetve a külföldi tanulmányok nyelvén. 
A pályázathoz szükséges még csatolni a nyelvvizsga-bizonyítvány fénymásolatát, illetve különböző igazolások, a szakmai és közéleti tevékenységekről.


Bővebb tájékoztatók, a pályázási feltételekről, időpontokról:

2015. március 19., csütörtök

Miért érdekes Európai Unió Tanácsának lett elnökségi programja?


Lettország 2004 óta tagja az uniónak, 2015-ben elsőként látja el az unió soros elnökségét.

Az Unió működése alapján a Tanács elnöki tisztét félévente más-más tagállam tölti be.
Az elnökségi időszak hat hónapig tart, e féléves időszakban minden szinten a soros elnökség vezeti az üléseket, és az elnökség felel a Tanács jogalkotási munkájának eredményességéért is. Továbbá feladata hogy biztosítsa az Unió programjának folytonosságát, a jogalkotási folyamatok szabályszerűségét, és a tagállamok közötti együttműködést. Az elnökséget betöltő országnak elnökségi programmal kell rendelkeznie.

Mit jelent a soros elnökség?

A lett EU-elnökség tetőpontját szakértők szerint a május 21-22-én Rigában rendezendő keleti partnerségi csúcstalálkozó jelenti majd, ahol várhatóan az unió megerősíti majd kapcsolatait a programba bekapcsolódott országokkal, vagyis Azerbajdzsánnal, Fehéroroszországgal, Grúziával, Moldovával, Örményországgal és Ukrajnával.

Mit jelent a Keleti partnerség?


További oldalak a lett elnökségről és az országról: