2015. március 19., csütörtök

Miért érdekes Európai Unió Tanácsának lett elnökségi programja?


Lettország 2004 óta tagja az uniónak, 2015-ben elsőként látja el az unió soros elnökségét.

Az Unió működése alapján a Tanács elnöki tisztét félévente más-más tagállam tölti be.
Az elnökségi időszak hat hónapig tart, e féléves időszakban minden szinten a soros elnökség vezeti az üléseket, és az elnökség felel a Tanács jogalkotási munkájának eredményességéért is. Továbbá feladata hogy biztosítsa az Unió programjának folytonosságát, a jogalkotási folyamatok szabályszerűségét, és a tagállamok közötti együttműködést. Az elnökséget betöltő országnak elnökségi programmal kell rendelkeznie.

Mit jelent a soros elnökség?

A lett EU-elnökség tetőpontját szakértők szerint a május 21-22-én Rigában rendezendő keleti partnerségi csúcstalálkozó jelenti majd, ahol várhatóan az unió megerősíti majd kapcsolatait a programba bekapcsolódott országokkal, vagyis Azerbajdzsánnal, Fehéroroszországgal, Grúziával, Moldovával, Örményországgal és Ukrajnával.

Mit jelent a Keleti partnerség?


További oldalak a lett elnökségről és az országról:

2015. február 19., csütörtök

2015 : A FEJLESZTÉS EURÓPAI ÉVE


Az európai évek sorában az idén, most először, az Európai Unió nemzetközi fejlesztési politikája részesül megkülönböztetett figyelemben. 
A Fejlesztés Európai Éve következő mottót kapta: „a mi világunk, a mi méltóságunk, a mi jövőnk.”

"Az Év legfőbb üzenete szerint, az emberi méltóság nem csak a kontinensünk határain belül fontos, és nem múlhat azon, hogy egy ember hol születik és él.
 Ennek megfelelően ez egy globális, mindenkit érintő ügy."...

forrás: EU portál

További információk  a fejlesztés európai évének honlapján olvashatóak.Európai év – történet:

1983-ban volt a legelső európai év, ekkor  a kis- és középvállalkozások és a kézműipar volt a kiemelt terület. Az EU azóta minden évben választott egy olyan jól körülhatárolható témát, amellyel kapcsolatban ösztönözni kívánta a vitát és a párbeszédet az európai országok között.

Milyen célt szolgálnak az európai évek?

A cél az, hogy az EU felhívja a figyelmet bizonyos kérdésekre, ösztönözze párbeszéd kialakulását  a tagországok között, valamint a kijelölt területen végrehajtott programok hatására változtasson az emberek hozzáállásán a témával kapcsolatban.
Az európai évek alkalmából a Bizottság sok esetben kiegészítő uniós finanszírozást juttat azoknak a helyi, országos vagy határokon átívelő projekteknek, amelyek az év témájához kapcsolódó célokat szolgálják.

2015. január 23., péntek

Belgiumi és csehországi városok lettek 2015 Európa Kulturális Fővárosai


A programot 1985-ben indította útjára az Európai Unió Tanácsa, Melina Mercouri, 
görög kulturális miniszter javaslatára. 
A címet minden évben két különböző uniós ország egy-egy városa kapja meg.
Mons városa
Ez alatt az idő alatt a városok lehetőséget kapnak kulturális 
életük és kulturális fejlődésük bemutatására. 
A 2015-ös évben Mons (Belgium) és
 Plzen (Cseh Köztársaság)  városok nyerték el ezt a címet.


További információk a városok kulturális 
programjairól, projektekről, a városok mindennapjairól: 
 
Mons város EU fővárosi honlapja
Plzen város EU fővárosi honlapja

Utazási tanácsok, ország információk:
Lonely Planet - Czech Republic

2015. január 19., hétfő

Az UNIÓ 2014-es éve számokbanAz új esztendő elején frissen összegzett és összegyűjtött adatokat, érdekességeket találhat a 2014-es évről az Unió statisztikai weblapján.  Az EUROSTAT honlapja ingyenesen böngészhető, a táblázatok az Unió, és az egyes tagországok különböző területeken elért eredményeit mutatják, például: népesség, a közösségi politikák, a tagországok gazdasági vagy szolgáltatási mutatói , az  egyes közösségi projektek eredményei

EUROSTAT – Your key to European statistic
Eurostat,  az Európai Unió luxemburgi székhelyű statisztikai hivatala. Feladata biztosítsa a különböző szinten összegyűjtött statisztikai adatok nyílvánosságát, hogy ezek összehasonlításra alkalmas adatok legyenek. A hivatal nem gyűjt adatokat. Ezt elvégzik helyette a tagállamok statisztikai hatóságai. A begyűjtött adatokat azonban ellenőrzi, elemzi és egységesíti, illetve harmonizálja.
 Adatállománya ingyenesen hozzáférhető, nyomtatott kiadványai vagy elektronikus formában ingyenesen letölthetők, vagy nyomtatott formában EU-könyvesbolton keresztül olvashatók. Általában csak a nagyobb nyomtatott kiadványokért kell fizetni.
Az adatbázisa tematikus bontás szerinti böngészésre, egyszerű, és összetett keresésre alkalmas. A tartalma angol, francia és német nyelven érhető el. A kész adattáblák mellett lehetőség nyílik egyéni adattábla-szerkesztésre is. A táblázatokhoz rövid magyarázatok is tartoznak, amelyek segítik a mutatók hátterének, számítási módjának megértését. 

További információk:
EUROSTAT – Your key to European statistics

Európai Statisztikai Rendszer
Európai Statisztikai Rendszer (ESR) célja, hogy uniós szinten összehasonlítható statisztikai adatok álljanak az uniós polgárok és az EU-s tisztviselők rendelkezésre. Az ESR partnerségi együttműködésben áll az Eurostattal és a nemzeti statisztikai hivatalokkal, koordinálja munkáját a tagjelölt országokkal is, valamint európai szinten a Bizottság más szolgálataival, hivatalaival, az EKB-val és  nemzetközi szervezetekkel.

További információk:
The European Statistical System


További információk:
Magyarország – Központi Statisztikai Hivatal 
 KSH