2018. június 15., péntek

Az Unióban újra migránsvita van a napirenden Az elmúlt napokban újra felerősödött a vita a menekültkérdésről és a menekültekkel szembeni eljárásról, heves vita robbant ki a németországi kancellár és a belügyminiszter között. Az ügyben a tagállamok kormányzói nem tudnak egységesen állást foglalni. 
 A menekültekkel kapcsoltban Németországban Angela Merkel egy összeurópai megoldást támogat, míg Horst Seehofer meg akarja állítani a migránsokat a német határnál. Így ő a szomszédos államokra hárítaná a helyzet kezelését. A jogi szabályok jelenleg Merkel oldalán állnak. Seehofer javaslata a német jogszabályok szerint lehet, hogy törvényes, de a dublini szerződés és az uniós jog alapján a menekültek csak oda küldhetőek vissza, ahol először regisztrálták őket. A jelenlegi európai politikai helyzet túlságosan megosztott ahhoz, hogy közös megoldás szülessék.
http://europa.eu/rapid/press-release
Dublini – rendelet
A Tanács 343/2003/EK rendelete (2003. február 18.) egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról.
Az Európai Parlament és a Tanács 604/2013/EU rendelete (2013. június 26.) egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról.


Az EU menekültügyi politikájának célja, hogy a nemzetközi védelmet igénylő, harmadik országbeli állampolgárok számára megfelelő jogállást kínáljon valamelyik uniós tagállamban, és biztosítsa a visszaküldés tilalma elvének tiszteletben tartását.Kapcsolódó honlapok:Menekültek és Száműzöttek Európai Tanácsa

Merkel-Kurz: közös európai megoldás kell menekültügyben

A menekültpolitika reformjára van szükség