2014. július 2., szerda

Olaszország veszi át a soros elnökséget!

Az alábbi honlapokon az EU soros elnökségének programjáról, terveiről, a reformokról olvashat információkat.

A Tanács elnöki tisztét félévente más tagállam tölti be. E féléves időszak során az elnökség vezeti a különböző szintű üléseket, így biztosítva a Tanácsban az Unió munkájának folytonosságát.

A soros elnökség rendje:
Olaszország: 2014. július–december
Lettország: 2015. január–június
Luxemburg: 2015. július–december
Hollandia: 2016. január–június
Szlovákia: 2016. július–december

Az elnökség feladatai:
Az elnökség felelős a Tanács jogalkotási munkájának előmozdításáért. 

Biztosítania kell az Unió programjának folytonosságát, a jogalkotási folyamatok szabályszerűségét, valamint a tagállamok közötti együttműködést.

Fontos tevékenysége a tisztességes, semleges közvetítő szerepének betöltése az intézmények között

Az elnökségnek két fő feladatköre van:
  • A Tanács és az előkészítő szervek üléseinek előkészítése és vezetése
  • A Tanács képviselete más uniós intézményeknél