2009. szeptember 7., hétfő

EU Terminológiai Szótár

Könyvtárunkban az EISZ csomag keretében olvasóink térítésmentesen használhatják az Akadémiai Kiadó Európai Uniós Terminológiai Szótárának elektronikus változatát.

Mivel az Unióban az angol mellett a francia és a német is munkanyelv, az adatbázis négynyelvű, tehát az angol–magyar párokhoz a francia és a német megfelelőket is hozzárendeli. Ez hasznos lehet annak a fordítónak, aki valamilyen okból nem rendelkezik angol forrásszöveggel, de annak is, aki pusztán egy forrásnyelv alapján nem tud döntést hozni egy magyar kifejezés sorsát illetően – gyakori tapasztalat uniós szövegek fordítása során, hogy a sokszor pontatlan vagy többértelmű angol eredeti alapján nem lehet teljes biztonsággal fordítani, viszont az általában jóval pontosabb, konkrétabb jelentéstartalmú, és a hazai jogi fogalomrendszerhez is közelebb álló francia vagy német megfelelők sokat segítenek.

Fontos, hogy az itt szereplő kifejezések használatához lehetőség szerint mindenki ragaszkodjon, aki uniós fordításban érdekelt, és nemcsak azok, akik a jogszabályszövegeket vagy azok tervezeteit fordítják, hanem igazából mindenki, aki valamilyen uniós szöveget fordít. Jogszabályok esetében a nyelvi eltérések jogi eltérésekként mutatkozhatnak meg, ami a mindennapi élet szintjén jelentkező gondokat is okozhat. Az egyéb szövegek pedig alapvetően e jogszabályszövegekhez kapcsolódnak, és az e szövegek közötti kapcsolat lényegében az egységes terminológia szintjén valósítható meg, melynek letéteményesévé alapvetően az Igazságügyi Minisztérium e kiadvány alapjául szolgáló terminológiai adatbázisa lett.

Elengedhetetlen segédeszköz fordítók, tolmácsok, közgazdászok, jogászok és bárki számára, aki az Európai Unióval foglalkozik.

Nincsenek megjegyzések: