2017. június 7., szerda

Az Európai Bizottság vitát indított a biztonsági és védelmi unióról.

A Bizottság a mai napon (06.07.) nyilvános vitát indított a 27 tagú EU védelmének jövőbeli irányáról

A mai vitaanyag különböző forgatókönyveket vázol fel arra vonatkozóan, miként lehetne kezelni az Európát érintő fokozódó biztonsági és védelmi fenyegetéseket, illetve növelni Európa saját védelmi képességeit 2025-ig
Az MTI jelentése szerint: …. a dokumentum három különböző lehetőséget részletez,  melyek nem egymást kizáró irányokat mutatnak az  együttműködés erősítésére….a „biztonsági és védelmi együttműködés” forgatókönyvének lényege, hogy a tagországok még mindig önkéntesen döntenének, eseti alapon a védelmi együttműködés szükségességéről, az EU továbbra is csak kiegészítené a nemzeti erőfeszítéseket….
...a „megosztott biztonság és védelem” forgatókönyv értelmében a védelem terén megvalósítandó nagyobb szolidaritás érdekében a tagállamok összevonnának bizonyos pénzügyi és operatív eszközöket
…A legambiciózusabb a „közös védelem és biztonság” forgatókönyv, mely egy közös uniós védelmi politika fokozatos kialakítását irányozza elő. Mindez az EU-szerződés 42. cikkén alapuló közös védelem megvalósulását eredményezné….EB munkatársainak, a képviselőknek a jövőt szem előtt tartva most dönteniük kell arról, hogy melyik úton, milyen gyorsan szeretnének előrehaladni Európa polgárainak védelme érdekében.
A vitaanyag és a döntések alakulását folyamatosan figyeljük és közöljük majd az EU blogon.

Teljes cikk:

További tájékoztatók a védelmi együttműködésről:
Vitaanyag az európai védelem jövőjéről (en)

Hírek a témához kapcsolódóan: 

Nincsenek megjegyzések: