2017. június 28., szerda

Új vitaanyag az Unió költségvetéséről, és finanszírozásáról„…Választaniuk kell a tagállamoknak, hogy a Brexitet követően növelik a befizetésüket, vagy kevesebb feladatra jut pénz a büdzséből…..”

Többek között ezt a két opciót tartalmazza a Bizottság hamarosan napvilágot látó vitaanyaga az EU jövőbeni finanszírozásáról…”
…"A Günther Oettinger költségvetési- és Corina Cretu regionális politikai biztos irányítása alatt készülő dokumentum az ötödik és egyben utolsó gondolatkísérlet, amiben Brüsszel bővebben kifejti az EU jövőbeni lehetséges fejlődési irányairól még márciusban felvázolt öt forgatókönyvet, illetve azok következményeit.
…”A költségvetésről készülő vitaanyag egyúttal a 2020 utáni többéves pénzügy tervről szóló vita felütéseként is felfogható, hiszen a dokumentummal a Bizottság széleskörű társadalmi és szakmai konzultációt kíván elindítani…”
…”Mivel a tagállamok között még jószerével el sem kezdődött a vita a jövőbeni kívánatos modellről, és másfelől a Brexit konkrét pénzügyi feltételeinek a kitárgyalása még egy darabig eltarthat, a vitaanyag ezért egyelőre csak különböző opciók tárgyalására szorítkozik….”

Mi is jelent az EU finanszírozása?
Az EU bevételei a tagállami hozzájárulásokból, az Unión kívülről behozott termékekre kivetett importvámokból, valamint az uniós előírásokat nem teljesítő vállalkozásokra kiszabott büntetésekből állnak össze. Ezekre a bevételekre alapozva az uniós tagállamok több évre előre meghatározzák a költségvetés összegét és finanszírozási módját. 
 
Hogyan alakul az Unió költségvetése?   
Az Európai Unió éves költségvetése 145 milliárd EUR (2015. évi adatok szerint). Ez abszolút értékben óriási összeg, ugyanakkor azonban mindössze kb. 1%-a az EU-tagországok által évente megtermelt vagyonnak.
Mire fordítja az EU a pénzt? 
Az uniós költségvetési források oroszlánrésze a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás fellendítését szolgálja. Az EU ezen túlmenően a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés támogatására is jelentős összegeket fordít.
Példaként említhetők a következő területek: a tagországok közötti közlekedési, energiaügyi és távközlési összeköttetések továbbfejlesztése, a környezet védelme Európa-szerte, az uniós gazdaság globális versenyképességének növelése, az európai tudósok és kutatók határokon átívelő együttműködésének elősegítése. 

További oldalak a témáról: 
Az Európai Unió költségvetése dióhéjban – pdf 


Nagy Zoltán: Az Európai Unió költségvetése; - Miskolc : Bíbor K., 2000

Kengyel Ákos: Kohézió és finanszírozás: az Európai Unió regionális politikája és költségvetése;- Budapest : Akad. K., 2008. 

Hetényi Géza, Hünlich Csilla és Mocsáry Péter: Az Európai Unió pénzügyi rendszere,- Bp., Útmutató Tanácsadó és Kiadó Kft., 2000.
 
 
 
 


 

 

Nincsenek megjegyzések: